Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Dnem 1. 1. 2024 (s výjimkou některých ze svých ustanovení) své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 321/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Zákon ve více něž stovce změnových bodů novelizuje, vedle zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, rovněž zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o důchodovém pojištění, zákon o nemocenském pojištění a zákoník práce.  

Důvodová zpráva přibližuje, že změny se mají týkat, pokud jde o zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zákon o důchodovém pojištění, například úpravy sepisování žádostí o důchod včetně možnosti podat žádost o důchod zcela online či splatnosti důchodů a jejich valorizace, ale i dalšího, a to v reakci na některé nedostatky a již překonaná ustanovení dosavadní právní úpravy a v návaznosti na výše uvedené zásadní změny. Pokud jde o zákon o nemocenském pojištění, v naprosté většině změn jde o zpřesnění znění některých ustanovení, jež se v praxi ukázala jako nejasná či obtížně vyložitelná, či o opravy nepřesností v textu zákona, zejména nesprávných odkazů. V zákoníku práce pak dochází k doplnění ustanovení upravujícího pracovní volno související s akcí pro děti a mládež.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články