Novela zákona o pedagogických pracovnících

Dnem 1. 9. 2023 své účinnosti nabyl (s výjimkou některých ze svých ustanovení) zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 183/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Učitelka, pedagogický pracovník
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k této rozsáhlé novele o více než třinácti desítkách změnových bodů přibližuje, že mezi opatření, jež má novela přinést, náleží například uznání odborné kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy, resp. umožnění uznání splnění předpokladu kvalifikace ze strany školy po dobu 3 let po nástupu do profese, což má posílit odpovědnost ředitelů škol při zaměstnávání tzv. odborníků z praxe, případně studentů navazujících magisterských učitelských programů, výrazné omezení okruhu programů dalšího vzdělávání, kterým Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uděluje akreditaci, ukotvení nové pozice “provázejícího učitele”, který vede praxe studentů učitelství v regionálním školství, zakotvení adaptačního období začínajících učitelů a pozice “uvádějícího učitele”, který poskytuje novému kolegovi po dobu adaptačního období podporu, ukotvení pozice “školského logopeda“ či fixování průměrného platu pedagogických pracovníků k průměrné mzdě v národním hospodářství.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články