Novela zákona o platebním styku

Dnem 1. 7. 2022 své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 129/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato rozsáhlá novela měnící ve více něž stovce změnových bodů primárně zákon o platebním styku upravující poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz, a to jak veřejnoprávní podmínky pro provozování těchto činností, tak i úpravu soukromoprávních vztahů při nich vznikajících, dle důvodové zprávy přináší technické změny, jimiž zákonodárce reaguje na problémy, které vyplynuly z dosavadní aplikační praxe.

Uvádí například dílčí změny v licenčních požadavcích pro poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, úpravu přístupu k platebním účtům nebankovními poskytovateli platebních služeb, zavedení veřejnoprávní sankce při porušování podmínek poskytování služby dynamické směny měn („Dynamic Currency Conversion“), ale také zavedení nové licencované kategorie poskytovatele této služby. Ke změnám dochází také v oblasti správního trestání. 

Ruku v ruce s tím pak lze zmínit rozšíření působnosti finančního arbitra či novelizaci živnostenského zákona a zákona o České národní bance.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články