Novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a energetického zákona

Dne 3. 1. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 1/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato rozsáhlá novela mění první z novelizovaných zákonů v bezmála sedmi desítkách změnových bodů, druhý pak ve dvojici. Důvodová zpráva vysvětluje, že zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů zapracovává do české legislativy požadavky plynoucí z evropské směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii. Cílem tzv. evropského systému emisního obchodování (European Union Emissions Trading Scheme – EU ETS) má být podpora snižování emisí skleníkových plynů nákladově efektivním a ekonomicky účinným způsobem, přičemž systém, započetí jehož fungování je datováno do roku 2005, je uskutečňován v rámci jednotlivých obchodovacích období. V současné době přitom probíhá třetí obchodovací období rozprostírající se mezi lety 2013 a 2020.

Pro období počínající rokem 2021 byl v rámci evropské legislativy připraven komplex změn, jejichž hlavním cílem je dosáhnout do roku 2030 snížení celkových emisí skleníkových plynů EU o minimálně 40 % oproti roku 1990. K jeho dosažení má sloužit reforma EU ETS. Ta byla provedena prostřednictvím evropské směrnice 2018/410, jíž je výše uvedená směrnice novelizována. Tyto změny má pak Česká republika povinnost transponovat do svého vnitrostátního právního řádu. A právě publikovaný zákon je projevem českého zákonodárce, jehož prostřednictvím má být této povinnosti učiněno zadost.

Zákon své účinnosti nabývá, ovšem s výjimkou řady ze svých ustanovení, dnem 1. 1. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články