Novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabyl (ovšem s celou řadou výjimek) zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 432/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Řidič, doprava
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k této rozsáhlé novele o více než třech stovkách změnových bodů přibližuje, že je zaměřena zejména na témata, jež musí být předmětem vnitrostátní regulace za účelem splnění závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Konkrétně jde o závazky vyplývajících především z nařízení 2016/1628 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, z nařízení 2018/858 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, z prováděcího nařízení 2019/621 o technických informacích nezbytných pro technické prohlídky kontrolovaných položek, o používání doporučených metod technických prohlídek a o stanovení podrobných pravidel týkajících se formátu údajů a postupů pro přístup k příslušným technickým informacím, a z nařízení 2020/740 o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné parametry.

Vedle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích je zákonem novelizována rovněž více než desítka dalších zákonů, mezi nimi například zákon o daních z příjmů, zákon o dani silniční, zákon o pozemních komunikacích či zákon o dani z přidané hodnoty, ale i mnohé další.   

Zákonodárce touto novelou realizuje svou snahu zajistit slučitelnost právního řádu České republiky s výše uvedeným právem Evropské unie.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články