Novela zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře

Dnem 1. 7. 2024 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 168/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Lékař, pacient, zdravotní služby.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k této novele o šestici změnových bodů vysvětluje, že dosavadní právní úprava neumožňovala plynulé zapojování stomatologů a zubních lékařů, kteří získali odbornou kvalifikaci mimo EU, do zdravotních služeb v České republice, a to ani za předpokladu, že jsou v určitých regionech České republiky dlouhodobě nedostupné byť i jen základní zdravotní služby v oboru zubní lékařství.

Zákonodárce tak přistoupil k přijetí této novely, a to s cílem pomoci vyřešit dlouhodobý problém s nedostatkem stomatologů a zubních lékařů v některých regionech České republiky. Situace s poskytováním a dostupností zdravotní péče v oboru zubní lékařství je totiž dlouhodobě neutěšená, a to především z demografických důvodů. Věkový průměr stomatologů poskytujících zdravotní péči se stále zvyšuje a zatímco ve velkých městech je soustředěn jejich relativní dostatek, v okrajových krajích a okresech je problém v tomto ohledu velmi závažný. 

Novela má dostupnost zdravotní péče v oboru zubní lékařství zlepšit, a to cestou zrychlení a výrazného zpružnění zapojování zubních lékařů a stomatologů žijících v České republice, kteří byli vzděláni mimo EU a mají odpovídající odbornou kvalifikaci v oboru stomatologie nebo zubní lékařství, do poskytování zdravotních služeb v České republice. Deklarovaným cílem je též zjednodušit příchod stomatologů a zubních lékařů ze zahraničí, ale opět pouze těch, kteří mají odbornou kvalifikaci v oboru stomatologie nebo zubní lékařství odpovídající standardům pro obor v České republice a EU.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články