Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar02.08.2017
Mgr. Martin Glogar02.08.2017Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dne 14. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 204/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Těmi jsou trestní řád, živnostenský zákon, zákon o bankách, zákon o spořitelních a úvěrních družstvech, zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu, zákon o správních poplatcích, trestní zákoník, zákon o finančním zajištění a zákon o investičních společnostech a investičních fondech.

Pokud jde o samotný zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ten je novelizován v bezmála čtyřech stovkách změnových bodů, jde tedy o novelu podstatnou a velmi rozsáhlou. Nadto se zrušuje vyhláška č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, a dále vyhláška č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb.

Primárním motivem zákonem prováděných změn je potřeba řádné implementace nových evropských předpisů na úseku kapitálového trhu do českého právního řádu. Jde konkrétně o směrnici 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, nařízení č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení č. 596/2014 o zneužívání trhu, směrnici 2014/57/EU o trestních sankcích za zneužívání trhu a prováděcí směrnici 2015/2392 k nařízení č. 596/2014, pokud jde o oznamování skutečných nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům. Cílem je prostřednictvím novely dosáhnout souladu vnitrostátní české právní úpravy s touto úpravou evropskou. Vedle toho byl zákonodárce veden myšlenkou dosáhnout ideálního právního i faktického stavu při současně citlivé implementaci a využití diskrecí. Měl totiž za to, že je možné zvýšit atraktivitu českého kapitálového trhu a zajistit jeho výhodnější fungování za současného zpřísnění regulatorního rámce tak, aby byl spotřebitel lépe chráněn.

Zákon nabývá účinnosti, ovšem s výjimkou řady ze svých ustanovení, dnem 3. 1. 2018.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
100%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Jěště nemáte svůj účet?
Založte si účet a získejte spoustu výhod
Elektronický časopis
Mám zájem o elektronický časopis
Mediální partneři
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři