Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje

Dne 13. 2. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 34/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k předestření souvislostí této krátké novely o jediném změnovém bodu popisuje, že dosavadní znění zákona o podpoře regionálního rozvoje upravuje, vedle mnohého dalšího, existenci Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy jakožto poradního orgánu vlády. Úkolem této rady je posuzovat koncepční i aktuální otázky spojené s implementací evropské politiky soudržnosti v podmínkách České republiky ještě předtím, než jsou takové otázky předloženy k projednání vládě. Jednání rady se tak zaměřuje zejména na soulad realizace programů Evropských strukturálních a investičních fondů vůči Dohodě o partnerství vyjednané mezi Českou republikou a Evropskou komisí, stejně tak jako vůči strategickým dokumentům České republiky a EU, a dále na řešení problémů a řízení rizik v jednotlivých operačních programech.

Podle dosavadní právní úpravy byl předsedou rady předseda vlády a jejími členy zástupci ústředních orgánů státní správy a zástupci vládních poradních a pracovních orgánů. Národním orgánem pro koordinaci evropské politiky soudržnosti je pak Ministerstvo pro místní rozvoj, které připravuje veškeré podklady pro jednání rady včetně návrhu závěrů k jednotlivým bodům jednání a vykonává rovněž funkci sekretariátu rady. Na základě toho rozesílá pozvánky na jednání, program i písemné podklady, po skončení jednání rady zase rozesílá zápis z jednání obsahující i závěry a usnesení s úkoly.

Aktuální stručná změna technického charakteru spočívající v náhradě předsedy vlády v případě osoby, jíž zákon řízení rady svěřuje, členem vlády má být reakcí na praktickou realizaci současné právní úpravy a na dosavadní zkušenosti s fungováním rady a s její činností. Zákonné určení výhradně předsedy vlády jakožto předsedy rady se mělo z pohledu věcné působnosti a implementace evropské politiky soudržnosti v podmínkách ČR ukázat jako nedostatečně flexibilní, a tedy neudržitelné. Stav po novele má vládě jako celku poskytnout větší flexibilitu v rozhodnutí, který člen vlády bude jednání rady jakožto poradního orgánu vlády projednávajícího otázky spojené

s implementací evropské politiky soudržnosti v podmínkách ČR a s čerpáním fondů EU na základě operačních programů řídit.

Zákon své účinnosti nabývá dnem 28. 2. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři