Novela zákona o podpoře sportu

Dne 16. 7. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 178/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Zákonem je zřizován nový ústřední orgán státní správy ze skupiny tzv. dalších, tedy těch, v jejichž čele nestojí člen vlády. Ty jsou vymezeny v § 2 kompetenčního zákona. Tímto novým ústředním orgánem státní správy, zde ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu, bude Národní sportovní agentura v čele se svým předsedou, jehož jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády.

Důvodová zpráva vysvětluje, že cílem změn, jež novela přináší, je v souladu s Koncepcí podpory sportu vytvořit nástroj pro zlepšení podmínek ve sportu tak, aby odpovídaly významu sportu jako veřejně prospěšné činnosti, základního atributu zdravého života a nástroje pro udržování fyzické i psychické kondice dětí i dospělých, preventivního nástroje proti vzniku onemocnění, nástroje posilování dlouhověkosti, předcházení důsledkům nadužívání informačních technologií na úkor přirozeného způsobu trávení volného času, posilování protidrogové prevence, prevence růstu kriminality i gamblerství, ale také motivačního nástroje výchovy dětí zásadně ovlivňujícího jejich zdravý tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Podpora sportu má být nejlevnějším preventivním opatřením předcházejícím vzniku onemocnění, civilizační choroby nevyjímaje, a negativních společenských jevů, má ve svém důsledku zvyšovat schopnost uplatnění ve společnosti a posilovat konkurenceschopnost na trhu práce.

Předpokladem efektivního poskytování státní podpory v oblasti sportu má být vytvoření přehledných podmínek zajišťujících transparentnost, předvídatelnost a stabilitu státní podpory. Zákonodárce měl přitom za to, že uvedeného dosáhne svěřením kompetencí a odpovědnosti za naplňování státní politiky v oblasti sportu ústřednímu orgánu státní správy, jehož působnost bude zaměřena pouze na oblast sportu a turistiky. Tímto ústředním orgánem tak bude již zmíněná Národní sportovní agentura. Ta má svým působením pomoci posílit schopnost sportovních organizací a sportovců plánovat svoji činnost, zvýšit atraktivitu sportu pro děti i dospělé a podpořit motivaci rodičů děti více ke sportu vést.

Vedle zákona o podpoře sportu jsou v souvislosti s těmito změnami novelizovány rovněž již zmíněný zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, tedy tzv. kompetenční zákon, a dále zákon o státní službě a zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

Právě publikovaný novelizační zákon své účinnosti nabývá dnem 31. 7. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři