Novela zákona o podporovaných zdrojích energie

Dne 9. 6. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 143/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k okolnostem přijetí této krátké novely o trojici změnových bodů popisuje, že zákon o podporovaných zdrojích energie prošel s účinností k počátku tohoto roku výraznou novelizací provedenou zákonem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 382/2021 Sb. Jednou z oblastí, které byly předmětem této novely, jsou i podmínky poskytování provozní podpory pro využití energie biomasy, přičemž mezi tyto podmínky patří rovněž nová povinnost prokazování plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů. Mezi povinné subjekty, které dokládají plnění kritérií udržitelnosti, zákon uváděl výrobce biometanu, výrobce elektřiny a tepla a pěstitele biomasy. Ukázalo se však, že tento řetězec není úplný, ve výrobnách elektřiny a tepla se totiž nespaluje samotná biomasa, ale z ní upravené palivo, tedy palivo z biomasy. Rovněž v případě biometanu lze jeho výrobu provádět z paliva z biomasy, primárně bioplynu. Dle zákonodárce bylo tedy nutné doplnit výrobce, dovozce a dodavatele paliv z biomasy jako povinné osoby pro dokládání plnění kritérií udržitelnosti, protože bez jejich dokladu nemá výrobce energie, jenž palivo z biomasy od nich používá, případně výrobce biometanu, jak plnění kritérií udržitelnosti sám doložit.

Popisuje dále, že dotčené subjekty, mezi které patří výrobce elektřiny, výrobce tepla a výrobce biometanu využívající paliva z biomasy a výrobce, dovozce nebo prodejce vstupní suroviny určené pro výrobu paliv z biomasy, mohou prokazovat plnění kritérií udržitelnosti prostřednictvím dokladu vydaného v souladu s rozhodnutím podle čl. 30 odst. 5 směrnice 2018/2001/EU. Výrobce elektřiny, výrobce tepla a výrobce biometanu využívající paliva z biomasy jsou pak na základě bodu 18 přechodných ustanovení oprávnění využít do 30. 6. 2022 možnost prokazování plnění kritérií udržitelnosti prostřednictvím čestného prohlášení. Tuto možnost však neměli výrobci, dovozci a prodejci vstupní suroviny určené pro výrobu paliv z biomasy. Vzhledem k naprostému nedostatku času připravit se na tuto novou povinnost považoval zákonodárce za nutné umožnit na přechodné období plnění kritérií udržitelnosti tímto náhradním způsobem i jim a po doplnění povinných osob pro dokládání kritérií udržitelnosti na výrobce, dovozce a dodavatele paliva z biomasy rozšířit přechodné ustanovení i na ně.

Dále rovněž zákonodárce vyhodnotil, že dosavadní výjimka na polovinu roku 2022 pro využití čestného prohlášení byla naprosto nedostatečná, neboť v současnosti není stanoven národní systém a neexistuje ucelená nabídka ze strany poskytovatelů certifikačních systémů v důsledku chybějících prováděcích aktů Evropské komise upravujících podrobnosti prokazování plnění kritérií udržitelnosti. Na trhu dostupné subjekty, které mohou službu certifikace poskytovat, nemají v současnosti v důsledku chybějících prováděcích aktů doplněnu svou akreditaci o tyto standardy, a tudíž certifikaci nemohou provádět. Jednotlivé články řetězce výroby, zpracování a dodávek biomasy, případně paliva z biomasy, s certifikací tudíž nemohly začít. Usoudil tak, že bez nutného dostatečného přechodného období by fakticky hrozil kolaps dodávek biomasy, která by naplňovala kritéria udržitelnosti, a tím i výroby energií z biomasy, což by mělo za následek neplnění závazného národního a evropského cíle v této oblasti. 

Vzhledem k tomu přistoupil ke zpracování právě své účinnosti nabývajícího zákona, jímž má dojít jednak k rozšíření okruhu subjektů, které mohou využít možnost plnění povinnosti prokazovat plnění kritérií udržitelnosti prostřednictvím čestného prohlášení po přechodnou dobu na všechny osoby s povinností dokládat splnění kritérií udržitelnosti podle § 47b, jednak k prodloužení této přechodné doby na období do konce roku 2022. Tato doba má umožnit, aby všechny dotčené subjekty včetně kontrolních orgánů měly možnost připravit fungující systém prokazování kritérií udržitelnosti.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články