Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o pohonných hmotách

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar07.06.2017
Mgr. Martin Glogar07.06.2017Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dne 22.5.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 152/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Hlavní motivací zákonodárce pro přijetí této novely bylo, dle důvodové zprávy, provést částečnou transpozici evropské směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva do českého právního řádu. Dosavadní právní úprava pohonných hmot, jež je představována především zákonem o pohonných hmotách, totiž definuje pojem pohonné hmoty taxativním výčtem jejich jednotlivých druhů, přičemž však mezi nimi jakožto jeden z druhů paliva pro pohon vozidel není zahrnuta elektřina. S ní tak v tomto ohledu vůbec nepočítá. Novela má proto přinést příslušné definice a povinnosti, jež souvisejí s vytvořením infrastruktury pro alternativní paliva, a právní úpravu dalšího druhu alternativního paliva pro pohon vozidel, elektřiny, která dosud nebyla právně postižena, včetně dobíjecích stanic pro elektrická vozidla a jednotlivých druhů těchto stanic.

Rozšiřují se rovněž povinnosti pro provozovatele čerpacích stanic vyplývající přímo z uvedené směrnice a související se zaváděním infrastruktury pro alternativní paliva. Tyto povinnosti měly vyplynout z neustále narůstajícího množství různých druhů paliv pro pohon vozidel (zde lze hovořit o povinnosti provozovatele čerpacích stanic poskytovat informace o kompatibilitě jím prodávaných pohonných hmot s vozidlem spotřebitele), stejně tak jako z potřeby přiblížit spotřebiteli pohonných hmot výhody alternativních paliv se zřetelem na jejich cenu (zde se uvádí povinnost informovat spotřebitele pohonných hmot o cenovém porovnání alternativních paliv s fosilními palivy). Změn je však mnohem více, především pak v oblastech, jež v praxi přinášely aplikační problémy.

Vedle zákona o pohonných hmotách je novelizován rovněž energetický zákon a zákon č. 91/2011 Sb.

Současně a v souvislosti s novelou zákona o pohonných hmotách byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 153/2017 Sb. také vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.

Zákon nabyl účinnosti, ovšem s výjimkou řady ze svých ustanovení, dnem 6.6.2017. Stejným dnem nabyla účinnosti také uvedená novelizační vyhláška.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Jěště nemáte svůj účet?
Založte si účet a získejte spoustu výhod
Elektronický časopis
Mám zájem o elektronický časopis
Mediální partneři
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři