Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar25.10.2017
Mgr. Martin Glogar25.10.2017

Dne 15. 9. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 293/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Novela je, dle důvodové zprávy, reakcí na situaci, kdy vzhledem k nové právní úpravě náhrady újmy, a to jak majetkové, tak nemajetkové, jež přišla s novým občanským zákoníkem a jeho účinností od roku 2014, dochází ke zvyšování celkového objemu pojistných plnění, a to zejména v oblasti újem na zdraví, které jsou častými důsledky dopravních nehod.

Česká kancelář pojistitelů přitom na základě zákona spravuje garanční fond, z něhož poskytuje zejména plnění poškozeným na náhradu škody způsobené jim provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti. Financování garančního fondu je založeno jednak příspěvcích členských pojišťoven pojištění odpovědnosti provozujících, jednak na vymožených pohledávkách na regresní náhradu od osob povinných k náhradě újmy způsobené provozem nepojištěného vozidla. Dlouhodobá zkušenost má však ukazovat, že se prostřednictvím regresních náhrad daří následně vymoci částku odpovídající pouhým přibližně 30 % výdajů z garančního fondu na úhrady újmy způsobené provozem nepojištěného vozidla. Z uvedeného pak plyne, že se prostřednictvím příspěvků, jejichž výše je stanovována v závislosti na podílu dané pojišťovny v segmentu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na trhu, fakticky na poskytování plnění z garančního fondu namísto vlastníků vozidel, kteří nesplnili svou povinnost sjednat povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, podílí prostřednictvím hrazení pojistného ti vlastníci vozidel, kteří svou uvedenou povinnost řádně plní. To má novela změnit.

Dosavadní stav byl vyhodnocen jako společensky nežádoucí a pro vlastníky, kteří řádně plní své povinnosti, zjevně diskriminující. Opatření, jež jsou s novelou spojena, mají vést ke spravedlivějšímu uspořádání.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři