Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o pojišťovnictví

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar09.10.2016
Mgr. Martin Glogar09.10.2016

Dne 23.9.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 304/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato rozsáhlá novela čítající více než tři stovky novelizačních bodů byla, dle důvodové zprávy, přijata primárně za účelem uvedení podmínek provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkonu dohledu Českou národní bankou nad těmito činnostmi do souladu s aktuálním vývojem úpravy Evropské unie v dané oblasti. Jejím prostřednictvím má být posílena finanční stabilita pojišťovacích subjektů a v důsledku toho zajištěna lepší ochrana spotřebitelů pojišťovacích služeb.

Konkrétně toho má být dosaženo díky vytvoření vnitřního trhu s pojištěním a zajištěním s využitím takzvaného jednotného evropského pasu a výlučnou pravomocí finančního dohledu domovského členského státu, usnadnění přístupu k pojišťovacím a zajišťovacím činnostem a k jejich výkonu, zajištění přiměřené ochrany pojistníků a oprávněných osob a také finanční stability trhu, vytvoření nového modelu založeného na rizikově orientovaném přístupu k solventnostnímu kapitálovému požadavku, a ruku v ruce s tím také díky vytvoření dohledového rámce založeného na prospektivním přístupu citlivém na rizika s cílem zajistit řádný a včasný zásah orgánu dohledu. O to všechno se má novela zasloužit.

Současně je novelizováno dalších pět zákonů, a sice živnostenský zákon, zákon o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zákon o finančních konglomerátech a zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění. Vedle toho se zrušuje vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny, a vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, a to včetně jejich novel.

Zákon nabyl účinnosti dnem 23.9.2016.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři