Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar23.05.2016
Mgr. Martin Glogar23.05.2016

Dne 6.5.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 140/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením přísluší určitým osobám s těžkou zdravotní vadou nebo postižením (podrobně definovaným v § 9) nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku. Příjemcem příspěvku je tak osoba, jíž je zvláštní pomůcka určena, ta se také následně stává jejím vlastníkem. Jelikož se však u zvláštních pomůcek většinou pracuje s hodnotami v řádu desítek až stovek tisíců korun, v případě, že je příjemcem příspěvku nezletilé dítě (respektive osoba s omezenou svéprávností), musí být už nutně brán v potaz § 898 občanského zákoníku hovořící o souhlasu soudu s právním jednáním týkajícím se existujícího i budoucího jmění dítěte či jednotlivé součásti tohoto jmění, pokud se nejedná o běžné záležitosti nebo o záležitosti sice výjimečné, nicméně týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty. Obdobně se vyjadřuje § 461 občanského zákoníku stran zákonného zástupce a opatrovníka ve vztahu ke jmění zastoupeného. Stav byl tedy takový, že v případě pořízení zvláštních pomůcek, kdy bylo oprávněnou osobou nezletilé dítě, respektive osoba s omezenou svéprávností, byl předchozí souhlas soudu na základě dosavadní právní úpravy vyžadován.

Předkladatel návrhu novelizačního zákona považoval, dle důvodové zprávy v reakci na konkrétní situace, s nimiž byly dotčení adresáti dané právní úpravy reálně konfrontováni, takový požadavek v daném případě za nadbytečný, v čemž mu dal zákonodárce schválením zákona za pravdu. Nově tak už při rozhodování o nároku a výši příspěvku na zvláštní pomůcku v případě, že je jeho příjemcem nezletilé dítě nebo osoba s omezenou svéprávností, nebude předchozí souhlas soudu podle občanského zákoníku vyžadován.

Zákon nabyl účinnosti dnem 21.5.2016.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři