Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Dnem 1. 12. 2022 (s výjimkou dvou ze svých ustanovení) své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 358/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Zdravotní znevýhodnění, příspěvek na péči
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jak vysvětluje důvodová zpráva, novela se týká především příspěvku na mobilitu, což je opakující se nároková nepojistná sociální dávka, a příspěvku na zvláštní pomůcku, což je jednorázová nároková nepojistná sociální dávka. Nárok na příspěvek na mobilitu má přitom osoba starší jednoho roku, která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P a která se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována za úhradu a současně nejsou této osobě poskytovávány vybrané pobytové služby, nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku pak má osoba se zdravotním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu uvedeným v příloze novelizovaného zákona, jejíž zdravotní stav nevylučuje přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku. Jeho prostřednictvím pomáhá stát vybranému okruhu osob s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem s pořízením některých produktů a prací.

Zákonodárce pak aktuálně publikovanou novelou reaguje na situaci, kdy dosavadní výše příspěvků již přestaly být adekvátní, a zvyšuje příspěvky na mobilitu a na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací a šikmé zvedací plošiny tak, aby byla zachována jejich reálná hodnota. Vedlejším deklarovaným cílem je pak usnadnit komunikaci s krajskými pobočkami Úřadu práce ČR „na dálku“.

Aktuálně publikovaný zákon však novelizuje i celou řadu zákonů dalších. Jedním z nich je například zákon o státní sociální podpoře, v němž je reagováno na situaci, kdy je od roku 2017 právně přípustné a možné, aby byly plody po potratu nebo umělém přerušení těhotenství vydány k pohřbení postupem podle zákona o pohřebnictví. Nově se rozšiřuje nárok na pohřebné i na pohřbení „jiných lidských pozůstatků“, konkrétně plodu po potratu nebo umělém přerušení těhotenství, a to v případě, že bylo provedeno ze zdravotních důvodů postupem podle zákona o umělém přerušení těhotenství, a pokud byl plod již zmíněným způsobem vydán k pohřbení postupem podle zákona o pohřebnictví. Tímto opatřením má být podpořena příjmová situace osoby, která pohřbí plod po spontánním nebo umělém přerušení těhotenství, což může, dle zákonodárce, zejména pro osoby s nízkým příjmem být motivací k rozloučením se s plodem po umělém přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů nebo potratu.

Novelizován je rovněž zákon o vojácích z povolání, zákon o inspekci práce, zákon o nemocenském pojištění, zákoník práce a zákon o státní službě.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články