Novela zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Dne 9. 4. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 100/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k této svým rozsahem krátké novele o čtyřech změnových bodech vysvětluje, že jde o projev snahy řešit odpovídajícím způsobem aktuální situaci týkající se škod na rybách způsobovaných kormoránem velkým. Má jít o dočasné zařazení kormorána velkého pod právní režim zvláště chráněných vybraných živočichů spolu se zavedením odpovědnosti státu za škody jím působené. Zákonodárce přitom vychází z předpokladu, že během tohoto přechodného tříletého období budou nastartovány procesy, které povedou k postupnému snižování predačního tlaku kormorána velkého na obsádky rybníků a rybí společenstva v rybářských revírech a budou tak odstraněny nejzávažnější problémy spojené s jeho přemnožením.

Zákon své účinnosti nabyl dnem 9. 4. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články