Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar04.10.2017
Mgr. Martin Glogar04.10.2017Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 265/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Harmonizované technické požadavky na lanové dráhy, osobní ochranné prostředky a spotřebiče plynných paliv byly doposud stanoveny třemi evropskými směrnicemi, a sice směrnicí 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků, směrnicí 2009/142/ES o spotřebičích plynných paliv a směrnicí 2000/9/ES o lanových drahách pro dopravu osob. Směrnice však mají být zrušeny a nahrazeny přímo použitelnými evropskými nařízeními. Těmi jsou nařízení 2016/424 o lanových dráhách, nařízení 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a nařízení 2016/426 o spotřebičích plynných paliv. Zákonodárce k přijetí právě publikované novely přistoupil, aby zajistil řádnou aplikaci těchto nových nařízení. Stejně tak má být novela důležitá pro úplnou transpozici některých evropských směrnic, a sice 2014/32/EU, 2014/68/EU a 2014/53/EU, jež zákon o posuzování shody výrobků také transponuje.

Cílem úpravy na evropské úrovni, od čehož je samozřejmě odvozen rovněž cíl úpravy vnitrostátní, je, dle důvodové zprávy, zkvalitnit regulaci trhu s výše jmenovanými výrobky tak, aby byla účinně zajištěna ochrana zdraví a bezpečnosti osob, ochrana majetku a dalších oprávněných zájmů.

Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 9. 2017.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Přihlásit se
Zapomenuté heslo
Jěště nemáte svůj účet?
Založte si účet a získejte spoustu výhod
Elektronický časopis
Mám zájem o elektronický časopis
Mediální partneři
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři