Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Dne 19. 11. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 413/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Modrozelená infrastruktura
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato krátká novela o jediném změnovém bodu dopadá na ustanovení týkající se tzv. prioritního dopravního záměru, dle něhož platí, že příslušný úřad vydá k prioritnímu dopravnímu záměru závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí, které je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních a jež obsahuje opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, přičemž jeho platnost je 5 let. Novela pak doplňuje, že takové stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v navazujících řízeních v prvním stupni. 

Důvodová zpráva vysvětluje, že takové závazné stanovisko je odlišné od závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 9a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, když jde o dva samostatné právní instituty, které nelze jako konvertibilní zaměňovat či směšovat. V odborných právních kruzích rezonoval názor, že na závazné stanovisko vydané podle § 23a nelze právní úpravu stanoviska podle § 9a aplikovat ani analogicky, přičemž v případě § 23a nebylo nijak stanoveno, zda závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí musí být platné i v době rozhodování ve druhém stupni (tj. ve fázi odvolacího řízení), resp. až do okamžiku nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení, či zda postačuje zachování jeho platnosti do doby vydání takových rozhodnutí v prvním stupni (tj. že rozhodujícím okamžikem je vydání správního rozhodnutí). V případě závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí dle § 9a to totiž stanoveno je, jak již však bylo uvedeno výše, převážil názor, že analogii pro výklad § 23a v tomto případě užít nelze. Proto zákonodárce právě publikovanou novelou v daném ohledu právní úpravu výslovně doplnil, a to s cílem předejít jakýmkoliv možným výkladovým rozporům a ve vztahu ke zbytku koncepce zákona přistoupit k uvedení právní úpravy do souladu s touto koncepcí. 

Zákon své účinnosti nabyl dnem 20. 11. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu