Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar19.06.2016
Mgr. Martin Glogar19.06.2016

Dne 9.6.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 180/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva jako základní cíl, jehož má být prostřednictvím novely dosaženo, uvádí zvýšení ochrany spotřebitele a jeho informovanosti jak v oblasti tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky, tak v oblasti potravin.

Co se týče tabákových a dalších souvisejících výrobků, novela je především projevem transpozice evropské směrnice 2014/40/EU o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků. Ta má, kromě odstranění rozdílných požadavků v právních předpisech členských států pokud jde o uvádění na trh tabákových a souvisejících výrobků, především zajistit co možná nejvyšší úroveň ochrany veřejného zdraví a omezit rozšiřování kuřáctví mezi mladými lidmi.

Pokud jde o potraviny, přináší novela úpravy týkající se jak upřesnění povinností provozovatelů potravinářských podniků, tak upřesnění kompetencí mezi dozorovými orgány při výkonu dozoru nad dodržováním požadavků potravinového práva v potravinovém řetězci.

Vedle zákona o potravinách a tabákových výrobcích je novelizován rovněž zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, zákon o regulaci reklamy, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou řady ze svých ustanovení, dnem 7.9.2016.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři