Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Dne 27. 4. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 174/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k této rozsáhlé novele o bezmála stovce změnových bodů upřesňuje, že jejím zásadním cílem je adaptovat příslušnou právní úpravu v českém právním řádu na povinnosti a požadavky stanovené pro členský stát a příslušné orgány v novém evropském nařízení 2017/625 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin. 

Adaptace má přitom spočívat především ve vytyčení nových požadavků a povinností Ministerstva zemědělství a v úpravě těch stávajících, které se týkají informačních povinností vůči Evropské komisi a případně i dalším členským státům. Má dojít k zefektivnění koordinace dozorové činnosti a spolupráce s Evropskou komisí, k úpravě problematiky způsobu odběru vzorků při úřední kontrole, k úpravě systému financování úředních kontrol, ke stanovení pravidel pro opatření a sankce v případě porušení evropského nařízení či k nezbytné úpravě používané terminologie.

Vedle zákona o potravinách a tabákových výrobcích jsou novelizovány rovněž zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, zákon o bankách, zákon o zadávání veřejných zakázek a zákon o regulaci reklamy. 

Své účinnosti novelizační zákon nabyl, ovšem s výjimkami některých ze svých ustanovení, dnem 12. 5. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu