Novela zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Dne 6. 11. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 276/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jak připomíná důvodová zpráva, hlavním cílem nyní novelizované právní úpravy bylo od počátku upravit prodejní dobu v maloobchodech a velkoobchodech stanovením obecného zákazu prodejní doby ve vyjmenované svátky a omezit prodejní dobu na Štědrý den. Zákonodárce deklaroval, že tato omezení realizuje za účelem harmonizace rodinného a pracovního života, a to jak zaměstnanců v maloobchodech a velkoobchodech, tak spotřebitelů a klientů těchto obchodů.

Aktuální, svým rozsahem krátká novela o sedmičce změnových bodů, má nyní za cíl vyjmout z působnosti stávající právní úpravy velkoobchody. Zákonodárce tento krok zdůvodňuje především povahou velkoobchodu, který má být, vzhledem k jeho právní definici, ekonomické povaze a sortimentu, spíše zprostředkovatelským článkem mezi výrobou a maloobchodem, neboť nakupuje zboží od výrobce a prodává jej maloobchodu. Velkoobchod tak má přetvářet sortiment výrobní na obchodní, vytvářet zásoby k plynulému zásobování a poskytovat výrobcům informace týkající se poptávky. Připomíná, že i maloobchodníci jako vlastníci nebo provozovatelé prodejen, které pod působnost stávající právní úpravy nespadají, zpravidla nakupují u velkoobchodníků nebo jsou jimi zásobováni, přičemž problém zásobování těchto malých obchodů není v dosavadní právní úpravě nijak řešen zejména pokud jde o čerstvé nebo rychle se kazící potraviny. V obdobné situaci se mají nacházet rovněž gastronomické provozy či obchodní společnosti retailingového charakteru provozující jak velkoobchodní, tak maloobchodní činnosti, jež sice mohou své maloobchodní jednotky spadající pod jednu z výjimek obecného zákazu prodejní doby provozovat, ovšem jejich zásobení o vyjmenovaných státních svátcích potravinářským nebo rychloobrátkovým nepotravinářským sortimentem je vyloučeno z důvodu uzavření firemního logistického centra považovaného za velkoobchod. Zmíněny jsou rovněž provozy s nepřetržitým režimem jako zdravotnická zařízení, hotely nebo jiná ubytovací zařízení, sociální ústavy či dětské domovy, jež nakupují na denní bázi zvláště čerstvé potraviny nebo rychle se kazící potravinářské zboží.

Novela má být prostředkem, jak tuto v popsaném ohledu neutěšenou situaci vyřešit. Zákonodárce přitom spatřoval jako jediný prostředek, jak toho dosáhnout, vyjmutí velkoobchodů z působnosti stávající právní úpravy.

Své účinnosti zákon nabývá dnem 21. 11. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články