Novela zákona o provádění mezinárodních sankcí

Dnem 1. 9. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 240/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Peníze, legislativa, zákony
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva přibližuje, že tato rozsáhlá novela o desítkách změnových bodů především reaguje na aktuální situaci při provádění mezinárodních sankcí vyplývajících zejména z přímo použitelných předpisů Evropské unie. Vysvětluje, že novelizovaný zákon, byť byl v dosavadní podobě relativně krátký, mohl místy na adresáty právních norem, jež obsahuje, působit matoucím způsobem, neboť směšoval ustanovení, které mají obecnou platnost, s ustanoveními, jež se týkají ryze mezinárodních sankcí, které nenavazují na přímo použitelné předpisy Evropské unie. Pro zvýšení přehlednosti tedy novela vybrané části nově člení na hlavy, zjednodušuje vnitřní odkazy v rámci jednotlivých ustanovení zákona a celkově systematiku zákona modifikuje. 

Změny se týkají rovněž například provádění vnitrostátních sankčních opatření, rozhodovací činnosti Finančního analytického úřadu a získávání informací pro jeho rozhodovací činnost, působnosti orgánů Celní správy České republiky, správy majetku, na který se sankce vztahují, omezení nakládání s ním a jeho prodeje, poplatku za správu majetku, ochrany souvisejících informací či sankcí za porušení povinností souvisejících s prováděním mezinárodních sankcí.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články