Novela zákona o regulaci reklamy

Dne 17.8.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 202/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dle důvodové zprávy je primárním cílem novely odstranit závady implementace evropské směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu do zákona o regulaci reklamy, jež České republice vytkla Evropská komise, ale také adaptovat tento zákon na přímo použitelné evropské nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům tak, aby mu co nejlépe odpovídal a byl s ním v souladu.

Pokud jde o nedokonalou implementaci směrnice, Komise České republice především vytkla právní úpravu přesahující rámec maximální harmonizace předpokládaný směrnicí, ale i to, že v některých případech česká vnitrostátní úprava směrnici sice odpovídala, ale byla obsažena duplicitně jak v zákoně o regulaci reklamy, tak v zákoně o ochraně spotřebitele. Výtky se týkaly například právní úpravy reklamy založené na podprahovém vnímání, reklamy skryté, nevyžádané reklamy, pokud by vedla k výdajům adresáta nebo pokud by ho obtěžovala, reklamy cílící na osoby mladší 18 let či reklamy šířené společně s jiným sdělením. Veškerá vytýkaná pochybení má právě publikovaná novela napravit, navíc má odstranit některé nepřesnosti a neprovázanosti stávající právní úpravy, jež vyplynuly z dosavadní aplikační praxe.

Zákon nabyl účinnosti dnem 17.8.2015.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu