Novela zákona o rostlinolékařské péči

Dne 31. 12. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 369/2019 Sb. zákon kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k tomuto zákonu především vysvětluje, že byl v nedávné minulosti v rámci EU přehodnocen systém rostlinolékařské péče, a to se závěrem, že dosavadní směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství, která jako hlavní předpis dosud tento systém v rámci EU regulovala, by měla být nahrazena aktem novým. Za účelem zajištění jednotného uplatňování nových pravidel však byla zvolena forma již nikoliv směrnice, ale nařízení. Konkrétně jde o nařízení 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin. Vedle toho bylo dále přijato nařízení 2017/625 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin. To mělo přinést obecnou a komplexní úpravu pro organizaci úředních kontrol a úředních činností jiných než úřední kontroly napříč celým zemědělsko-potravinovým řetězcem.

Obě výše zmíněná přímo aplikovatelná evropská nařízení nabyla ke konci minulého roku své účinnosti. Bylo tedy potřeba implementovat je do českého právní řádu a ten jim tak přizpůsobit. A toho má být dosaženo prostřednictvím právě publikovaného novelizačního zákona.

Vedle zákona o rostlinolékařské péči jsou jím novelizovány také zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a zákon o správních poplatcích. Zrušuje se rovněž vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu, a to včetně svých novel.

Své účinnosti zákon nabyl, ovšem s výjimkou dvojice ze svých ustanovení, dnem 15. 1. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři