Novela zákona o sdružování v politických stranách a hnutích

Dne 25. 8. 2023 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 253/2023 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Své účinnosti nabude s počátkem roku 2024.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k okolnostem přijetí této novely popisuje, že Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který byl zřízen od roku 2017, byl zákonodárcem koncipován tak, že v jeho čele stojí předseda, zároveň však byla vytvořena také pozice 4 členů Úřadu. Proces jejich jmenování a odvolání je přitom pojat velmi podobně, jako u předsedy, zákon také výslovně počítá se zapojením členů Úřadu do výkonu dohledu, přičemž ti k tomu nepotřebují, na rozdíl od státních zaměstnanců zařazených v Úřadu, pověření. Jinak je však úprava postavení členů a způsobu jejich zapojení do činnosti Úřadu minimální a s výjimkou elementárních pravidel zastupování předsedy Úřadu v podstatě chybí. To zákonodárce vyhodnotil jako nedostatek a nemalý nevyužitý potenciál členů Úřadu především z hlediska jejich zapojení do dohledové činnosti, když by větší zapojení členů Úřadu, nadaných

z hlediska vzniku podobně silným mandátem jako předseda Úřadu, mohlo být přínosem i v oblasti metodické činnosti či při vydávání výkladových stanovisek i právních předpisů Úřadu. Uznal, že některé ze zmíněných opatření již byly v praxi Úřadu neformálně vnitřním předpisem zavedeny, celkově však zhodnotil, že vnitřní fungování Úřadu i jeho právní úprava vykazují jisté deficity.

Cílem novely tedy je na základě identifikovaných nedostatků stávající právní úpravy Úřadu zefektivnit jeho fungování a provést změny organizace Úřadu a vztahů předsedy Úřadu a členů Úřadu, které, mimo jiné, posílí kolektivní princip při řízení Úřadu. Konkrétně má jít především o vytvoření Kolegia Úřadu, o vymezení postavení funkcionářů Úřadu při výkonu dohledové a metodické činnosti a o zlepšení informovanosti uvnitř Úřadu.

Své účinnosti novela nabude dnem 1. 1. 2024.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články