Novela zákona o silniční dopravě

Dne 11. 8. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 337/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva vysvětluje, že předpisy Evropské unie upravují v rámci společné dopravní politiky řadu aspektů provozování silniční dopravy, zejména pak přepravy zboží vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně návěsů nebo přívěsů překračuje 3,5 tuny, a přepravy cestujících vozidly určenými pro přepravu více než devíti osob včetně řidiče. Novela, jež byla právě publikována, je pak v souvislosti s tím zaměřena na vybraná témata, jež musí být předmětem zvláštní vnitrostátní regulace za účelem splnění závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii.

Konkrétně se má týkat především požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a na vedení a uchovávání záznamů o těchto skutečnostech, kontroly a správního trestání nedodržení požadavků na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku a na vedení a uchovávání záznamů o těchto skutečnostech, vydávání a odevzdávání karet tachografů a vedení příslušného informačního systému, a nakonec podmínek profesní způsobilosti řidičů vybraných velkých vozidel. 

Právě publikovaná novela má tak zajistit slučitelnost vnitrostátního práva České republiky s právem Evropské unie v uvedených oblastech, a to zejména transpozicí relevantních ustanovení směrnice (EU) 2018/645 (novelizující směrnici o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu) do vnitrostátního právního řádu, stejně tak jako adaptací českého vnitrostátního právního řádu na evropská nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy a č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě.

Vedle zákona o silniční dopravě jsou právě publikovaným zákonem novelizovány rovněž zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, zákon o silničním provozu, zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákon o správních poplatcích. Samotný zákon o silniční dopravě je novelizován v bezmála sedmi desítkách změnových bodů. 

Své účinnosti aktuální novela nabývá, ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1. 10. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři