Novela zákona o silničním provozu

Dne 5.2.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 48/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Za obecné cíle novelizace prezentované právě publikovaným zákonem důvodová zpráva označuje jednak zefektivnění fungování některých zákonných institutů, čemuž má být dopomoženo odstraněním mezer dosavadní právní úpravy ať již jde o cyklistickou dopravu, dopravně psychologická vyšetření či kauce, jednak zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích zavedením některých nových, v zákoně dosud neobsažených pravidel a institutů. Tady jde o úpravu provozu samohybných osobních vozítek, zadržení osvědčení o registraci vozidla nebo viditelnosti chodců. Snahou rovněž bylo odstranit některá administrativní a procedurální pravidla týkající se například profesní způsobilosti řidiče, jež byla shledána nadbytečnými a zatěžujícími, ale také eliminovat dílčí rozpory s právem Evropské unie. Změn v zákoně o provozu na pozemních komunikacích novela přináší relativně dost, počet novelizačních bodů čítá na sedm desítek.

Vedle zákona o silničním provozu dochází také k novelizaci zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a zákona o přestupcích.

Zákon nabývá účinnosti dnem 20.2.2016.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19

Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19

Dne 19. 3. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 136/2021 Sb. zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu