Novela zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Dne 1. 7. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 163/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva připomíná, že Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 11. září 2018, sp. zn. Pl. ÚS 24/17, zrušil s účinností k 30. červnu 2019 ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb. Dané ustanovení vložené do zákona č. 361/2003 Sb. poslaneckým pozměňovacím návrhem s účinností od 1. ledna 2007 zakazovalo příslušníkům bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu, s výjimkou případů uvedených v § 29, 31 a 33 písm. a) zákona č. 361/2003 Sb. a dalších činností stanovených interními akty vydanými řediteli bezpečnostních sborů. Ústavní soud předmětné ustanovení zrušil pro nesoulad s ústavním pořádkem, konkrétně s požadavkem výhrady zákona při stanovování mezí základních práv. V odůvodnění vyhodnotil, že podle čl. 44 Listiny základních práv a svobod může zákon příslušníkům omezit právo na podnikání a jinou hospodářskou činnost, přičemž však takové omezení musí být stanoveno zákonem. Zrušené ustanovení fakticky vyloučilo právo příslušníků podnikat a provozovat jinou výdělečnou činnost, přičemž zmocňovalo ředitele bezpečnostních sborů stanovit výjimky z tohoto zákazu interním aktem řízení.

Odložením derogačních účinků nálezu poskytl Ústavní soud zákonodárci možnost uvést předmětné ustanovení do souladu s ústavním pořádkem. Prostřednictvím aktuální novely tedy má být úprava posunuta do ústavně konformního stavu a příslušné pravidlo stran podmínek a omezení pro výkon jiné výdělečné činnosti příslušníků upraveno přímo v zákoně. Stav, který by od července bez přijetí právě publikované novely nastal, by byl, dle zákonodárce, nežádoucí z hlediska rizika střetu zájmů, respektive by odporoval zájmu na řádném výkonu služby. Bylo tak potřeba přijmout právní úpravu novou, jež výkon jiné výdělečné činnosti příslušníků komplexně reguluje.

Novela rovněž do zákona vkládá nové ustanovení upravující stabilizační příplatek, kdy platí, že ředitel bezpečnostního sboru může služebním předpisem stanovit, že příslušníkům lze stabilizační příplatek přiznat, a dále ustanovení upravující postavení příslušníka ve výslužbě, kterým je bývalý příslušník, který ke dni skončení služebního poměru splnil podmínky nároku na výsluhový příspěvek.

Zákon své účinnosti nabyl dnem 1. 7. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři