Novela zákona o soudech a soudcích

Dne 29.8.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 185/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Kurzarbeit v senátu
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Na základě právě publikovaného zákona se nově stanovuje funkční období předsedů kolegií Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, přičemž je jeho délka určena na pět let. Dle důvodové zprávy se vycházelo ze skutečnosti, že ostatní soudní funkcionáři, tedy předsedové a místopředsedové uvedených soudů, již délku funkčního období stanovenu mají. Stanovení funkčního období předsedů kolegií by, dle záměru zákonodárce, mělo přispět k personální obnově v těchto funkcích a k výběru optimálních osob, které by uvedené funkce měly zastávat.

Na základě pozměňovacího návrhu Ústavně právního výboru byla do zákona v průběhu jeho projednávání na půdě Poslanecké sněmovny připojena rovněž novela zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

Zákon nabývá účinností, s výjimkou jednoho ze svých ustanovení, dnem 1.10.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články