Novela zákona o soudnictví ve věcech mládeže

Dne 15. 8. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 203/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Novela je projevem transpozice evropské směrnice 2016/800 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení. Jejím prostřednictvím mají být do českého právního řádu implementovány požadavky, které na danou úpravu uvedená směrnice klade. Důvodová zpráva připomíná, že hovoří-li směrnice o dětech, má jimi na mysli děti do 18 let, které jsou podezřelé nebo obviněné v trestním řízení nebo zatčené na základě evropského zatýkacího rozkazu a které nesou trestní odpovědnost za své činy.

Jak dále důvodová zpráva vysvětluje, v dosavadní právní úpravě byly identifikovány některé problematické body, jež bylo nutné pro splnění požadavků, jež směrnice na vnitrostátní úpravu klade, prostřednictvím novely eliminovat. Šlo zejména o zakotvení pravidla, podle kterého osoba, u které není jisté, zda dosáhla věku 18 let, se považuje za mladistvého, o katalog informací, které je třeba mladistvému poskytnout, o poskytnutí nutné obhajoby, o právo mladistvého na to, aby byla informována osoba vykonávající rodičovskou odpovědnost nebo jiná vhodná dospělá osoba, o zapojení zákonného zástupce či jiné vhodné dospělé osoby do individuálního posouzení, o včasnost provedení takového posouzení a jeho případnou aktualizaci, o preference pořizování audiovizuálního záznamu během výslechu mladistvého či o oddělení mladistvého od dospělých osob v případě umístění mladistvého do vazby i po tom, co mladistvý dosáhne 18 let.

Zákon své účinnosti nabývá dnem 1. 9. 2019.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.
Hodnotili 3 čtenáři

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články