Novela zákona o soudnictví ve věcech mládeže

Dnem 1. 7. 2024 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 165/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Rozsudek, trest odnětí svobody
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva vysvětluje, že zákonodárce touto novelou reaguje na rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva z roku 2020, v němž výbor konstatoval, že česká právní úprava v oblasti řízení ve věcech dětí mladších 15 let, jež se dopustily činu jinak trestného, je v rozporu s čl. 17 Evropské sociální charty zaručujícím právo matek a dětí na sociální a hospodářskou ochranu. Vytknul České republice, v řízení ve věcech dětí mladších 15 let nebylo zajištěno povinné právní zastoupení v době předcházející řízení před soudem pro mládež, zejména během podání vysvětlení v rámci objasňování a zjišťování, zda se jedná o čin jinak trestný a zda se ho dopustilo dítě mladší 15 let, a dále že česká právní úprava v řízení ve věcech dětí mladších 15 let na rozdíl od mladistvých pachatelů neumožňovala, aby dítě mladší 15 let nemuselo být postaveno před soud. 

Vedle zákona o soudnictví ve věcech mládeže je novelizován rovněž trestní řád, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, zákon o Probační a mediační službě, zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články