Novela zákona o spotřebních daních

Dne 1. 6. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 131/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Čerpací stanice, benzín, nafta
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Zákonodárce k této novele o půltuctu změnových bodů vysvětluje, že hlavním důvodem pro její přijetí byla snaha o zmírnění dopadů energetické krize v oblasti cen pohonných hmot vyvolané invazí ozbrojených sil Ruské federace na území Ukrajiny na podnikatelské subjekty i občany České republiky. V současné době se totiž společnost potýká s mimořádnou událostí, a sice ruskou agresí proti Ukrajině, která vyvolává řadu negativních dopadů na podnikatelské i nepodnikatelské subjekty. Jedním z významných projevů je výrazné zvýšení cen pohonných hmot. Subjektům působícím v dopravním sektoru narůstají náklady, které mají potenciál promítnout se do dalšího zvýšení cen zboží a služeb nebo přímo ohrozit podnikatelské aktivity těchto subjektů. Náklady na pohonné hmoty a další dopravní náklady rostou v této souvislosti rovněž ostatním ekonomickým sektorům a domácnostem.

Důvodová zpráva specifikuje, že opatření, jež zákon přináší, spočívá v dočasném snížení spotřební daně z motorové nafty a bezolovnatého benzínu o 1,50 Kč na litr v období od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2022 (včetně). Zákonodárce předpokládá, že se, vzhledem ke konkurenčnímu prostředí na trhu pohonných hmot a k dalším v této oblasti vládou realizovaným opatřením, snížení spotřební daně z motorové nafty a bezolovnatého benzínu z části promítne také do konečných cen těchto komodit. Nižší konečná cena bezolovnatého benzínu, ale především motorové nafty, pak má primárně snížit náklady dopravního sektoru, a to nejen v rámci mezinárodní, ale i domácí přepravy zboží a osob. Snížená cena pohonných hmot má mít vliv i na náklady ostatních ekonomických sektorů a domácností.

Je rovněž zmíněno, že vzhledem k unijním minimálním sazbám stanoveným směrnicí Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (tzv. směrnice o zdanění energií), je nutné dočasně snížit výše vratek části spotřební daně z motorové nafty spotřebované v zemědělské prvovýrobě (tzv. zelená nafta).

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články