Novela zákona o státní sociální podpoře

Dne 31. 12. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 363/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k pohnutkám zákonodárce přijmout tuto relativně rozsáhlou novelu o bezmála třech desítkách změnových bodů vysvětluje, že vlivem četných zásahů do právní úpravy prezentované především zákonem o státní sociální podpoře upravujícím systém dávek státní sociální podpory došlo časem k významnému posunu konstrukce i smyslu rodičovského příspěvku. Jako problematické zákonodárce u právní úpravy v dosavadní podobě spatřoval například nízkou míru ocenění péče o malé děti či nejednotnost započítávání příjmů u jednotlivých dávek státní sociální podpory. Poukázal rovněž na zvýšenou potřebu pružně reagovat na možnost slaďovat rodinný a pracovní život, a to i v oblasti dávkové podpory rodičů pečujících o malé děti, stejně tak jako na potřebu zjednodušení dokládání denního vyměřovacího základu rodiče a nezaopatřenosti dítěte, potřebu upřesnění posuzování pobytu cizinců pro dávky státní sociální podpory či procesní nadbytečnost, která administrativně zatěžuje Úřad práce České republiky. S ohledem na takto definované problémy připravil novelu, jež byla provedena právě publikovaným zákonem.

Ta měla přinést především opatření typu navýšení rodičovského příspěvku, úpravy podmínky sledování docházky dítěte do předškolních zařízení, započítávání rodičovského příspěvku do rozhodného příjmu pro všechny testované dávky státní sociální podpory, zpřesnění dokládání denního vyměřovacího základu a sjednocení termínu prokázání nezaopatřenosti dítěte či úpravy společně posuzovaných osob pro příspěvek na bydlení.

Zákon své účinnosti nabyl, ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1. 1. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články