Novela zákona o státním občanství ČR

Dne 22. 8. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 207/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky).

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Tato krátká novela o trojici změnových bodů byla přijata na základě senátního návrhu zákona. Důvodová zpráva popisuje proces přijímání návrhu aktuálně účinného (a nyní novelizovaného) zákona o státním občanství ČR. Návrh původně obsahoval § 31 mající umožnit získat státní občanství České republiky prohlášením pro bývalé občany Československa, popřípadě České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky. Tato možnost se v původně navrhované podobě vztahovala na děti i vnuky, a to tehdy, pokud alespoň jeden z rodičů mohl prokázat své původní občanství. Při projednávání návrhu zákona o státním občanství v Poslanecké sněmovně navrhl ústavně-právní výbor upravit § 31 tak, aby neumožnil dětem a vnukům získat státní občanství prohlášením. Tento pozměňovací návrh byl následně sněmovnou přijat. Ačkoliv byl při projednávání návrhu zákona na půdě Senátu podán pozměňovací návrh, jehož smyslem bylo vrátit § 31 do podoby, jak jej předložila vláda, tento návrh přijat nebyl.

V důvodové zprávě je dále vysvětlováno, že i když byla na jedné straně s nadšením přijata možnost dvojího státního občanství, na straně druhé přijatá úprava mnohdy rozdělila rodiny, kdy jedno dítě, které se narodilo před možností nabytí dvojího občanství, má jiné státní občanství než dítě, které se narodilo po tomto datu. Češi žijící v zahraničí měli často poukazovat na to, že daná úprava výrazně ztěžuje například cestování, návrat do České republiky, popřípadě návštěvu škol, kdy jedno dítě má práva a povinnosti občana České republiky a druhé nikoliv. Aktuální novela má znamenat posun k výše popisovému stavu, jež byl původně vládou navrhován.

Zákon své účinnosti nabývá dnem 6. 9. 2019.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.
Hodnotili 4 čtenáři

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články