Novela zákona o státním podniku

Dne 5.8.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 253/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jediným vlastníkem státního podniku je a může být pouze stát. Nemaje svůj vlastní majetek, k provozu své podnikatelské činnosti státní podnik používá a využívá majetek státu, s nímž má právo hospodařit. Stát státním podnikům svěřuje svůj majetek do práva hospodařit nejen proto, aby jej využívaly k provozování podnikatelské činnosti, ale rovněž proto, aby o něj řádně pečovaly a chránily ho před zničením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením.

Z analýzy zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu sice vyplynulo, že zákon o státním podniku v dosavadní podobě plnil svou úlohu v oblasti právní regulace činnosti státních podniků, současně však měla analýza poukázat na řadu vážných problémů a nedostatků, jež postavení státních podniků oslabují a vedou k nehospodárnému, neúčelnému nebo neefektivnímu využívání jejich majetku, případně též k nesprávnému nakládání s majetkem podniku a s jeho finančními prostředky. Dalším z faktorů, jenž se zasloužil o přijetí právě publikované novely, byl podnět prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu předsedovi vlády stran nutnosti na zákonné úrovni jednak zakotvit povinnost definovat kriteria pro hodnocení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti provozování státního podniku, ale také doplnit právní úpravu v dalších ohledech.

Důvodová zpráva k novele uvádí, že ta byla přijata primárně za účelem přesného vymezení postavení, kompetencí a odpovědnosti ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a vztahů orgánů podniků k jejich zakladatelům. Dalším z cílů bylo stanovit základní soubor práv a povinností podniku představujících obsah práva hospodařit s majetkem státu.

Ambicí bylo uvést do praxe zásady dobré správy a péče řádného hospodáře, přičemž přesné vymezení povinností a odpovědnosti orgánů podniků a stanovení regulace pro dispozice s majetkem podniků by mělo nejen že přinést celkové zvýšení kvality výkonu práva hospodařit s majetkem státu v transparentním prostředí, ale také vést ke zlepšení hospodářských výsledků jednotlivých podniků, k posilování jejich postavení na trhu a tím, ve svém důsledku, i ke zvýšení příjmů státního rozpočtu.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři