Novela zákona o státním zastupitelství

Dnem 1. 7. 2024 své účinnosti nabyl, ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení, zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 83/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jak zákonodárce deklaruje, vycházel z toho, že v současné době není reálné připravit a v rámci legislativního procesu prosadit zcela nový zákon o státním zastupitelství, který by ten dosavadní nahradil, proto přichází toliko s novelizací aktuálně platného, jež má reagovat pouze na nejpalčivější problémy současné regulace v čele s otázkami spjatými se jmenováním a odvoláváním vedoucích státních zástupců. 

Jádrem novelizované úpravy má tedy být především stanovení jasnějších pravidel pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a trvání jejich funkčních období, jež by měla eliminovat riziko nepřípustného politického vlivu nebo tlaku na činnost státního zastupitelství a jeho fungování.

Konkrétně důvodová zpráva za hlavní změny, které novela přináší, označuje zavedení odvolatelnosti vedoucích státních zástupců v rámci kárného řízení, zavedení délky funkčních období vedoucích státních zástupců či zavedení základních požadavků na osobu vedoucího státního zástupce. Těch změn však aktuálně účinný novelizační zákon přinesl celou řadu dalších.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články