Novela zákona o státním zastupitelství, trestního zákoníku a trestního řádu

Dne 28. 11. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 315/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Novela byla přijata v souvislosti s aplikací přímo použitelného evropského nařízení 2017/1939, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Na základě tohoto nařízení totiž bude zřízena nová unijní instituce, a to Úřad evropského veřejného žalobce. Jeho úkoly by přitom měly spočívat v trestním stíhání pachatelů trestných činů proti finančním zájmům EU tak, jak jsou vymezeny v evropské směrnici 2017/1371 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie, respektive jak budou provedeny ve vnitrostátním právu, jakož i trestných činů s nimi neoddělitelně spjatých, a v postavení těchto pachatelů před soud.

Jak vysvětluje důvodová zpráva, hlavním cílem této nové instituce bude trestní stíhání pachatelů trestných činů proti finančním zájmům EU, jakož i trestných činů s nimi neoddělitelně spjatých, a plnění úlohy veřejného žalobce před příslušnými vnitrostátními soudy, včetně řízení o mimořádných opravných prostředcích. Tomu bylo potřeba vnitrostátní právo přizpůsobit, přičemž tak zákonodárce učinil prostřednictvím právě publikované novely.

Vedle zákona o státním zastupitelství, trestního řádu a trestního zákoníku je novelizován rovněž zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o Rejstříku trestů, zákon o důchodovém pojištění, zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, zákon o soudech a soudcích, zákon o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, zákon o nemocenském pojištění a zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

Novela své účinnosti nabyla dnem 1. 12. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři