Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o střetu zájmů

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar31.01.2017
Mgr. Martin Glogar31.01.2017

Dne 25.1.2017 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 14/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k této v poslední době velmi turbulentně diskutované novele uvádí, že reaguje na některé problémové oblasti, jež byly identifikovány v aplikaci zákona o střetu zájmů. Mělo jít především o roztříštěnost stávající právní úpravy, jež měla omezovat funkčnost a vymahatelnost celého systému střetu zájmů a jíž měl být narušen princip veřejné kontroly politiků a dalších osob zastávajících významné funkce ve veřejné správě, který je zákonu o střetu zájmů imanentní. Dle zákonodárce zákon v dosavadní podobě neplnil účel, pro který vznikl.

Současně se zákonem o střetu zájmů je novelizován rovněž kompetenční zákon, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon o soudech a soudcích a zákon o Finanční správě České republiky. Zrušuje se rovněž nařízení vlády č. 154/2007 Sb., kterým se pro účely zákona o střetu zájmů stanoví záležitosti, v nichž rozhodují příslušníci Policie České republiky a příslušníci Celní správy České republiky ve správním řízení, ale také vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů.

V případě tohoto zákona využil prezident republiky svého práva suspenzivního veta a vrátil již schválený zákon dne 19.12.2016 Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání. Ta svým usnesením ze dne 11.1.2017 na zákonu setrvala.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou několika ze svých ustanovení, dnem 1.9.2017.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři