Novela zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

Dne 30. 4. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 183/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k okolnostem přijetí této novely o trojici změnových bodů vysvětluje, že ve smyslu § 39 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění, jenž se uplatní také pro režim ošetřovného dle zákona č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, je podmínkou vzniku nároku na tzv. ošetřovné skutečnost, že osoba (dítě), která má být ošetřována (osoba, o kterou má býti pečováno), žije se zaměstnancem, který o ni pečuje a který bude nárok na ošetřovné uplatňovat, v domácnosti (čímž je myšleno v jedné společné domácnosti). Výjimku tvořily pouze ty případy, kdy se jedná o ošetřování nebo o péči o dítě mladší 10 let jeho rodičem.

Po téměř roční zkušenosti s praktickými dopady zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii zákonodárce seznal aktuální potřebu určité modifikace popsaného stavu ve smyslu rozšíření okruhu osob, které mohou o dítě pečovat, o jeho příbuzné, i když s ním trvale ve společné domácnosti nežijí (samozřejmě za podmínky, že se jedná o nemocensky pojištěné zaměstnance).

Zákonodárce tento krok zdůvodňuje především celospolečenským zájmem, kdy doposud byli také rodiče vykonávající profese, jež stát nyní akutně velmi potřebuje (lékaři, zdravotní sestry, záchranáři, příslušníci bezpečnostních sborů, zdravotničtí laboranti, hygienici, lékárníci apod.), nuceni na delší dobu svá zaměstnání za účelem péče o své malé děti opustit. Uvádí však rovněž hledisko sociálně–ekonomické zdůrazňujíc, že čím bude trvání mimořádných opatření a uzavření školských zařízení delší, tím více budou příjmy těchto pečujících rodičů (a jejich rodin) v poměru k jejich standardním příjmům ze zaměstnání klesat, což pak půjde ruku v ruce s klesáním životní úrovně a s nárustem finančních nároků na systémy státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi.

Proto byla přijata úprava znamenající dočasné rozšíření okruh osob, které budou po omezenou dobu odpovídající časovému období trvání mimořádných epidemiologických opatření mít nárok na ošetřovné v důsledku péče o dítě v situacích souvisejících s uzavřením školních zařízení, a to o ty nemocensky pojištěné zaměstnance, jež jsou k tomuto dítěti v příbuzenském vztahu v přímé či vedlejší linii ve smyslu § 772 občanského zákoníku (jednalo by se typicky například o prarodiče, sourozence, stýce či tetu dítěte).

Opatření má mnoha rodinám dát potřebnou možnost volby, kdo se péče o dítě ujme, a to právě třeba i s ohledem na výši příjmů příbuzných dítěte či na další kritéria, jež jsou pro rozhodování tohoto typu důležitá (typ profese apod.). Stejně tak má posílit soudržnost rodin v širším slova smyslu a pomoci společnosti tím, že by mnozí rodiče mohli setrvat ve svých v zaměstnáních, jejichž obsazenost je v boji s epidemií a jejími následky mimořádně společensky důležitá.

Zákon své účinnosti nabyl dnem 30. 4. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu