Novela zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Dne 22. 8. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 206/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Prostřednictvím novely má být český vnitrostátní právní řád lépe adaptován na příslušnou evropskou legislativu prezentovanou především přímo aplikovatelnými nařízeními č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (EUTR), č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství, a č. 1024/2008, kterým se stanoví podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.

Důvodová zpráva vysvětluje, že novela byla přijata za účelem odstranění některých problémů, na které poukázala pětiletá praxe při aplikaci národní právní úpravy EUTR. Má na jedné straně doplnit materii, která je upravena v přímo použitelných předpisech Evropské unie, na straně druhé upravit speciální pravidla vůči subsidiárně použitelným předpisům jako je kontrolní řád či zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Vzhledem k úzké provázanosti zákona o dřevě s celní problematikou má zákon zohlednit také změny, jež souvisejí s přijetím nového celního zákona.

Právě publikovaný zákon své účinnosti nabývá dnem 1. 10. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři