Novela zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Dne 22. 8. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 206/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Prostřednictvím novely má být český vnitrostátní právní řád lépe adaptován na příslušnou evropskou legislativu prezentovanou především přímo aplikovatelnými nařízeními č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (EUTR), č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství, a č. 1024/2008, kterým se stanoví podrobná opatření k provádění nařízení Rady (ES) č. 2173/2005.

Důvodová zpráva vysvětluje, že novela byla přijata za účelem odstranění některých problémů, na které poukázala pětiletá praxe při aplikaci národní právní úpravy EUTR. Má na jedné straně doplnit materii, která je upravena v přímo použitelných předpisech Evropské unie, na straně druhé upravit speciální pravidla vůči subsidiárně použitelným předpisům jako je kontrolní řád či zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Vzhledem k úzké provázanosti zákona o dřevě s celní problematikou má zákon zohlednit také změny, jež souvisejí s přijetím nového celního zákona.

Právě publikovaný zákon své účinnosti nabývá dnem 1. 10. 2019.

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články