Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o uznávání odborné kvalifikace

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar02.05.2016
Mgr. Martin Glogar02.05.2016

Dne 25.4.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 126/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dle důvodové zprávy je primárním cílem dosáhnout prostřednictvím právě publikované novely plné harmonizace vnitrostátních předpisů v oblasti uznávání odborných kvalifikací získaných v jiných členských státech s ustanoveními evropské směrnice 2013/55/EU, kterou byla novelizována směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.

Podstatou uznávání kvalifikačních předpokladů je překonat teritoriální omezení výkonu určitého regulovaného povolání, tedy povolání, pro jehož výkon jsou vnitrostátními právními předpisy stanoveny podmínky odborné kvalifikace, a to při splnění určitých formálních i materiálních podmínek. Uznáním kvalifikace osoba, jejíž kvalifikace k výkonu stejného povolání pocházející z jiného státu byla uznána, má shodná oprávnění jako osoba, jež této kvalifikace dosáhla v hostitelském státě. Jde jednoduše o situace, kdy je zahraniční kvalifikace považována za rovnoprávnou s kvalifikací tuzemskou. Novelou směrnice, a v souvislosti s tím tedy i zákona, mají být konkrétně reformována například obecná pravidla pro usazení v jiném členském státě nebo pro dočasnou změnu působiště, modernizován systém automatického uznávání, vytvořen právní rámec pro částečně kvalifikované odborníky či zjednodušen přístup občanů k informacím a on-line přístup k žádostem a podáním.

Vedle zákona o uznávání odborné kvalifikace je novelizován rovněž živnostenský zákon, zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, veterinární zákon, zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, zákon o správních poplatcích, zákon o volném pohybu služeb a zákon o zdravotních službách.

Zákon nabyl účinnosti, s výjimkou novely zákona o správních poplatcích, dnem 1.5.2016.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři