Novela zákona o válečných veteránech

Dne 21.5.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 88/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dle důvodové zprávy bylo k novelizaci zákona přistoupeno především za účelem nově stanovit podmínky získání statusu válečného veterána, na jehož základě je možné válečným veteránům poskytovat určité výhody a péči. Dosavadní zkušenosti s aplikací zákona o válečných veteránech totiž měly ukázat, že vymezení podmínek pro získání statusu válečného veterána je v zákoně o válečných veteránech nedostačující a nereflektuje současný stav společnosti ani předpokládaný další vývoj týkající se plně profesionální armády. Způsob, jakým byly podmínky doposud formulovány, byl považován za velmi benevolentní, o podmínkách pro získání statusu válečného veterána jakožto velmi prestižního ocenění se hovořilo jako o velmi mírných. Panovala obava, že právě prestiž a morální hodnota statusu bude, s ohledem na velké množství osob splňujících mírně nastavená kriteria, postupně devalvována. S tím souvisí také představa zákonodárce rozlišovat mise dle míry jejich nebezpečnosti a v souvislosti s tím stanovit odlišné doby výkonu služby nutné k možnosti získání statusu válečného veterána.

Bylo rovněž myšleno na to, že zde aktuálně existují státní občané České republiky, kteří jsou do zahraničí vysílání nejen jako příslušníci ozbrojených sil za účelem obrany nebo vynucení míru, k obraně a obnově demokracie, svobod a demokratických hodnot, ale také jako zaměstnanci organizačních složek státu či bezpečnostních sborů, a to za účelem poskytování pomoci při rekonstrukci struktur státní správy a hospodářství v nestabilních oblastech v zahraničí nebo do pozorovatelských misí v určených oblastech s vyšším rizikem újmy na zdraví. Má se za to, že i pro takové osoby je nezbytné zabezpečit, aby jim bylo možno přiznat postavení veterána a poskytovat jim odpovídající péči. I tyto osoby jsou totiž výraznou měrou vystaveny nebezpečí ohrožení jejich života či zdraví.

Dalším z cílů, pro jejichž naplnění byla novela přijímána, je zakotvení možnosti přijmout ve výjimečných případech do domova péče o válečné veterány také další osobu.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.6.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články