Novela zákona o vnitrozemské plavbě

Dne 4. 6. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 135/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Tato v případě prvního ze zmiňovaných zákonů rozsáhlá novela o bezmála stovce změnových bodů je projevem transpozice evropské směrnice 2016/1629, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES. Aktuální novela má tak adekvátně reagovat na zrušení uvedené směrnice a její nahrazení směrnicí novou. Jako hlavní změny, jež nová směrnice přináší, jsou uváděny nové technické požadavky na plavidla této směrnici podléhající, jež jsou nově stanoveny normou European Standard laying down Technical Requirements for Inland Navigation vessels, zkráceně ES-TRIN.

Směrnice má harmonizovat podmínky pro vystavování osvědčení plavidla, a to včetně osvědčení prozatímního, ve větší míře, než směrnice dosavadní, stejně tak jako výslovně upravit problematiku jednotného evropského identifikačního čísla plavidla (ENI) přidělovaného plavidlům směrnici podléhajícím. Nově je také výslovně upravena Evropská databáze trupů plavidel, kterou vede Evropská komise a do níž členské státy EU předávají stanovené údaje o plavidlech a vydaných osvědčeních.

Novela má veškeré zmíněné změny adekvátně promítnout do českého právního řádu. Jejím prostřednictvím mají být, dle důvodové zprávy, výrazně modifikována ustanovení zákona o vnitrozemské plavbě vztahující se k provozu plavidel na vodních cestách, ke schvalování jejich technické způsobilosti, k vydávání osvědčení plavidel včetně osvědčení prozatímních, a k dalším otázkám, na něž se směrnice vztahuje. Obsaženy jsou však také další změny již přesahující rámec směrnice a harmonizace, kterou představuje.

Zákon své účinnosti nabývá, ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 19. 6. 2019.

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho
Hodnotil 1 čtenář

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články