Novela zákona o vnitrozemské plavbě

Dne 26. 2. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 44/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato krátká novela o jediném změnovém bodu vznikla na základě zákonodárné iniciativy skupiny poslanců. Jde v ní o vypuštění úseku vodního toku Berounky od říčního km 37,0 po přístav Radotín z výčtu využitelných vodních cest dle seznamu dopravně významných vodních cest uvedeného v rámci přílohy č. 2 zákona o vnitrozemské plavbě.

Důvodová zpráva vysvětluje, že za dosavadního stavu, kdy byl vodní tok Berounky vymezen jako využitelná dopravní cesta, byly příslušné subjekty, především pak Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest, nuceny vyvíjet v souvislosti s tímto úsekem určitou aktivitu k naplnění cíle zákona o vnitrozemské plavbě. To se projevovalo například ve vynakládání veřejných finančních prostředků na zpracovávání různých koncepčních dokumentů, stejně tak jako třeba v prosazování určitých záměrů navzdory záměru hlavního města Prahy využít předmětné území odlišným způsobem. Od vypuštění vodního toku Berounky ze seznamu využitelných dopravně významných vodních cest si zákonodárce slibuje možnost Ministerstva dopravy a Ředitelství vodních cest od dosavadní činnosti v tomto ohledu upustit a zaměřit se na prosazování jiných, strategicky významnějších využitelných dopravně významných cest.

Své účinnosti zákon nabývá dnem 12. 3. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články