Novela zákona o vnitrozemské plavbě

Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 372/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Primárním cílem této rozsáhlé novely je zajistit na zákonné úrovni transpozici příslušných evropských směrnic do českého vnitrostátního právního řádu. Konkrétně jde o směrnici 2017/2397 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě, směrnici 2020/12, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy způsobilosti a odpovídající znalosti a dovednosti, normy pro praktické zkoušky a pro schvalování simulátorů a normy zdravotní způsobilosti, a směrnici 2021/1233, kterou se mění směrnice (EU) 2017/2397, pokud jde o přechodná opatření pro uznávání osvědčení třetích zemí.

Zohledněna je přitom rovněž dvojice přímo použitelných evropských předpisů, a sice prováděcí nařízení 2020/182 o vzorech v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a nařízení 2020/473, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy pro databáze Unie pro osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky. 

Jak popisuje důvodová zpráva, v návaznosti na změny, jež výše zmíněná evropská úprava přinesla, přináší novela zákona o vnitrozemské plavbě koncepčně novou, poměrně rozsáhlou a strukturovanou právní úpravu způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidla (případně k výkonu některých specifických činností s provozováním plavidla souvisejících), která respektuje veškeré unijní požadavky (vedle vůdců) rovněž ve vztahu k ostatním členům posádky plavidla i dalším osobám.

V neposlední řadě pak v návaznosti na výhrady Evropské komise mělo dojít k dílčí změně obecné právní úpravy přestávek v práci na jídlo a oddech zaměstnanců ve vodní dopravě, a to v souladu se směrnicí 2014/112/EU, kterou se provádí Evropská dohoda o úpravě některých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací lodních kapitánů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF).

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články