Novela zákona o Vojenském zpravodajství

Dne 31. 3. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 150/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

V návaznosti na Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky do zákona o Vojenském zpravodajství přináší novou právní úpravu činností Vojenského zpravodajství, jimiž se tato zpravodajská služba bude podílet na zajišťování obrany státu v kybernetickém prostoru. Důvodová zpráva vysvětluje, že nová právní úprava není vlastně ničím jiným než provedením zákonné úpravy již platné, když stanoví rozsah povinností Vojenského zpravodajství, kterými se do budoucna bude podílet na zajišťování obrany státu, a to s konkrétním vymezením tohoto podílu vzhledem k zajišťování obrany státu v kybernetickém prostoru. 

Nový zákon má, dle zákonodárce, stanovit podrobnosti, jimiž se upřesňují podmínky výkonu takto Vojenskému zpravodajství ukládaných povinností, a to včetně stanovení vnějších vazeb garantujících začlenění kybernetické obrany do celého kontextu zajišťování obrany a bezpečnosti České republiky, stanovení garancí pro ochranu soukromí a osobních údajů pro oblast detekování a vyhodnocování definovaných jevů v oblasti veřejných komunikačních sítí a veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a stanovení kontrolních mechanismů poskytujících záruky proti zneužití takto Vojenskému zpravodajství svěřených pravomocí nebo případnému zabránění svévolného jednání tam, kde je nutné důsledně zvažovat proporcionalitu mezi prosazením bytostného zájmu státu a mezi ústavně garantovanými základními právy a svobodami fyzických osob. 

Deklarovaným cílem přitom bylo vytvořit právní úpravu zcela odpovídající zásadám demokratického právního státu, tedy při dosažení sledovaného účelu stanovení rozsahu činností Vojenského zpravodajství, jimiž se bude podílet na zajišťování obrany České republiky v kybernetickém prostoru, zachovat záruky ochrany jednotlivce před projevy libovůle ze strany veřejné moci.

Vedle zákona o Vojenském zpravodajství jsou novelizovány rovněž zákon o zpravodajských službách České republiky, zákon o elektronických komunikacích a zákon o vojácích z povolání. 

Své účinnosti nový zákon nabývá dnem 1. 7. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu