Novela zákona o volbách do Parlamentu ČR

Dne 12. 5. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 189/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jde o zásadní novelu volebního zákona, jíž zákonodárce reaguje na nedávný a hojně diskutovaný nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2021 ve věci Pl. ÚS 44/17 publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 49/2021 Sb., jímž Ústavní soud vyhověl návrhu skupiny senátorů podanému po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 a zrušil část napadených ustanovení zmíněného volebního zákona. Konkrétně šlo o ustanovení upravující způsob určení počtu poslanců volených ve volebních krajích, načítací klauzuli pro koalice, přidělování mandátů volebním stranám v rámci volebních krajů, způsob přepočtu hlasů odevzdaných pro volební strany na mandáty pomocí d´Hondtova dělitele na úrovni volebních krajů, a nakonec řešení některých situací, které vycházejí ze způsobu přepočtu hlasů na mandáty. Uvedl, že i když dosavadní členění území na různě velké volební kraje samo o sobě neústavní není, spolu s dalšími prvky volebního systému porušuje principy rovnosti hlasů a rovnosti šancí kandidujících politických stran, což už za neústavní považoval.

Jak popisuje důvodová zpráva, volební kraje, jimiž jsou vyšší územní samosprávné celky, Ústavní soud nezrušil, když za dostačující považoval zrušení metody přepočtu hlasů na mandáty. Tím dal zákonodárci možnost přijmout novou systémovou nápravu volebního systému i bez toho, aby se změnil počet nebo struktura volebních krajů. Zákonodárce musel na nastalou situaci, vzhledem k blížícím se volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, promptně reagovat, přičemž projevem toho je předmětná novela. Ta má přinést nové, již ústavně konformní řešení, jak by ve volbách do Poslanecké sněmovny měly být pro příště hlasy odevzdané voliči na mandáty jednotlivých volebních stran přepočítávány. Bez jejího přijetí by z platných odevzdaných hlasů nebylo možné zjistit, kolik které volební straně náleží mandátů a který kandidát volební strany mandát získává, a tudíž by ani Poslanecká sněmovna, jež má z voleb vzejít, nemohla být ustavena.

Zákon své účinnosti nabývá dnem 1. 7. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu