Novela zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a trestního řádu

Dne 17.4.2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 86/2015 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Novela byla zpracována s vidinou reflexe cílů, které vláda formulovala v rámci své Strategie v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 a Koncepce boje proti organizovanému zločinu na období let 2011-2014. Na základě vyhodnocení praktických poznatků, jež přinesla aplikační praxe dosavadní podoby zákona, se má pokusit odstranit určité výkladové nejasnosti a zákonné překážky bránící efektivnímu zajištění a odčerpání majetku pachatelům trestné činnosti. V rámci důvodové zprávy byly její hlavní cíle formulovány ve smyslu jednoznačně koncipované správy zajištěného majetku, jejího zefektivnění a snížení její finanční náročnosti, zlepšení postavení obětí trestné činnosti při zajišťování jejich majetkoprávních nároků v trestním řízení a rozšíření možnosti efektivního zajištění a odčerpání majetku osobě, proti níž se vede trestní řízení.

Změny se mají konkrétně týkat například možností prodeje zajištěného majetku, kdy má dojít k jejich rozšíření znamenajícímu jejich častější využívání, nebo koncepce správy zajištěných nemovitostí, jejíž dosavadní právní úprava neobsahovala žádná ustanovení o právech správce potřebných pro řádný výkon jinak zákonem uložené povinnosti faktické správy. Jde zejména o oprávnění ke vstupu do příslušné nemovitosti nebo k zásahům do práv užívacích, nájemních či jiných, se zajištěnou nemovitostí souvisejících. K úpravám dochází také v koncepci správy podílů v obchodních korporacích, kdy stejně jako v případě nemovitostí dosavadní právní úprava ukládala státu vykonávat jejich správu, přičemž však pro tyto účely neobsahovala dostatečné právní nástroje.

Současně je se zákonem o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení novelizováno dalších osm zákonů, mezi nimi například trestní řád, trestní zákoník, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim či zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Vše má směřovat ke zlepšení postavení obětí trestné činnosti při zajišťování jejich majetkoprávních nároků v trestním řízení a k rozšíření možností efektivně zajistit a odčerpat majetek jak pachateli trestné činnosti, tak i jiným osobám na trestné činnosti se podílejícím.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.6.2015.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu