Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o vysokých školách

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar15.05.2016
Mgr. Martin Glogar15.05.2016

Dne 2.5.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 137/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato vpravdě rozsáhlá novela čítající bezmála tři stovky novelizačních bodů je zaměřena na několik hlavních oblastí právní úpravy vysokého školství. Jde především o hodnocení kvality vysokých škol, o úpravu akreditací studijních programů tak, aby byly akreditační mechanismy na jedné straně zefektivněny, na straně druhé umožňovaly vysokým školám lépe naplňovat jejich akademické svobody, o postavení a pravomoci Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, kdy mají být vytvořeny lepší podmínky pro nezávislé odborné rozhodování o akreditacích, o pravidla působení zahraničních vysokých škol na území České republiky či o řízení o vyslovení neplatnosti ve věci získání vysokoškolského vzdělání nebo kvalifikace tak, aby byla účinněji ochraňována dobrá víra a právo na spravedlivý proces.

Změn je však samozřejmě více. Další z nich mají směřovat k nápravě některých dílčích nedostatků, jež byly na základě dosavadní aplikace zákona průběžně identifikovány. Důvodová zpráva obecně hovoří o promítnutí společenských změn, jež za více než patnáctiletou účinnost zákona proběhly, a tedy o uzpůsobení znění zákona aktuálním potřebám regulace vysokoškolské vzdělávací a tvůrčí činnosti.

Vedle zákona o vysokých školách je novelizován rovněž zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o státní sociální podpoře, zákon o důchodovém pojištění, zákon o zaměstnanosti, zákon o správních poplatcích a zákon o státní službě. Současně se zrušuje vyhláška č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, a to včetně své novely.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou několika ze svých ustanovení, dnem 1.9.2016.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři