Novela zákona o vysokých školách

Dne 2. 12. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 495/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato novela přináší do vysokoškolského zákona nová ustanovení upravující zvláštní oprávnění vysoké školy při mimořádných situacích. Konkrétně jde o úpravu pravidel pro vzdělávání na vysokých školách v případě vyhlášení krizového opatření podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, které by dopadaly i na fungování vysokých škol.

Jak vysvětluje důvodová zpráva, impulzem pro zpracování novely byly události letošního roku spojené s pandemií koronaviru. Ty zcela zásadním způsobem omezily, vedle mnohého dalšího, rovněž možnosti vysokoškolského vzdělávání a měly poukázat na to, že dosavadní právní úprava byla pro případ takové mimořádné situace nedostatečně pružná a nedovolovala vysokým školám adekvátně zareagovat a zachovat svou činnost, byť v omezené či upravené formě. To má právě publikovaná novela změnit.

Záměrem zákonodárce bylo jejím prostřednictvím vysokým školám umožnit, aby i v takové situaci mohly pokračovat v plnění své primární funkce, a sice vzdělávací. Nová právní úprava má vysokým školám poskytnout manévrovací prostor, v jehož rámci lze upravit standardní podmínky vzdělávání tak, aby nedošlo k jeho omezení ve vyšší než nezbytné míře i za mimořádných situací. S řešením se přitom počítá jako s řešením přiléhavým také pro eventuální jiné krizové situace různého, třeba i odlišného než epidemiologického charakteru, jež může budoucnost přinést.

Zákon své účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání lidu

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o sčítání lidu

Dne 6. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 157/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu