Novela zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

Dne 31. 5. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 90/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Novela má přinést dílčí změny, k nimž bylo nutné přistoupit po účinnosti evropského nařízení 2016/2134, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Této přímo aplikovatelné evropské úpravě bylo potřeba znění zákona přizpůsobit. Dle důvodové zprávy má přitom vesměs jít o změny technické, jež samotný kontrolní režim nijak nemění. V souvislosti s tím dochází rovněž k revizi správních poplatků tak, aby propříště pojmově navazovaly a korespondovaly s novými instituty.

Zákon své účinnosti nabývá dnem 15. 6. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze